Masterclass: Kennis centraal in het klaslokaal

Begrijpend lezen, jarenlang een apart vak op het lesrooster van scholen geweest, is toe aan een update. Dat de leesresultaten in Nederland dalen en leerlingen steeds meer moeite hebben om met uitdagende, complexe teksten om te gaan, is niet nieuw. Onlangs bleek uit de PISA-resultaten maar weer eens dat een derde (!) van onze 15-jarigen potentieel laaggeletterd is. Ook het PIRLS-onderzoek schudde ons afgelopen zomer al wakker: onze 10-jarigen lezen minder goed dan in de andere Westerse landen om ons heen. Het wordt tijd dat we niet alleen de noodklok luiden, maar ook gezamenlijk iets gaan doen!

Onderzoek leert ons al jaren wat werkt in relatie tot leren, tot het werken aan tekstbegrip en het verwerven van achtergrondkennis. Toch werken scholen meer aan strategieën dan aan de inhoud van teksten en krijgen zaakvakken zelden een grote prioriteit. Maar er is goed nieuws!

Er zijn scholen die het wél voor elkaar krijgen om hun leerlingen goed te leren lezen.

Deze scholen laten zien dat ongeacht de (soms uitdagende) populatie, inzichten uit de wetenschap daadwerkelijk helpen om leerlingen een geletterde – en daarmee eerlijke – toekomst te bieden. Dat wil niet zeggen dat elke school met goede leesresultaten exact hetzelfde doet: ze werken vanuit een heldere visie en effectief gebleken aanpakken op een voor hun werkbare manier aan tekstbegrip én kennis van de wereld.

Goede praktijkverhalen verdienen het om gedeeld te worden: daarom organiseren Pica Congressen en Gewoongoedlesgeven.nl samen een masterclass. Tijdens deze middag krijgen leraren en een schoolleider een podium om hun positieve ervaringen te delen, zodat jij er (samen met collega’s) van kunt leren.

Er is meer goed nieuws: je ontvangt tijdens deze masterclass Begrijpend lezen in een doorlopende lijn. Dit boek helpt je om in jouw klas of op school een sterke doorlopende lijn te realiseren als het gaat om het werken aan tekstbegrip en wereldoriëntatie. Om goed leesonderwijs te realiseren is het immers nodig om als vakman of -vrouw over veel didactische en vakinhoudelijke kennis te beschikken. De openingslezing tijdens de masterclass zal daarom ingaan op het belang van professionaliseren van leraren. We kunnen wel enkel inzetten op het inspireren van leraren, maar om daadwerkelijk een verbeterslag te maken is een duurzame aanpak van belang. Hoe realiseer je als school een duurzame verbeterslag en welke aspecten mogen niet ontbreken op school als het gaat om effectief onderwijs in tekstbegrip? Deze zaken staan tijdens de openingslezing door Marita Eskes centraal.

Kortom, ben je geïnteresseerd in beter leesonderwijs op school, wil je leren hoe je dit duurzaam aanpakt en ben je er klaar voor om je te laten meenemen in waardevolle praktijkverhalen die jou en je collega’s aan het denken kunnen zetten? Dan is deze masterclass iets voor jou. Laten we de zorgen rondom het leesonderwijs ombuigen naar een positieve, gezamenlijke missie: kennis centraal in het klaslokaal!